Magacioner-pomoćni radnik

Puno radno Transport - Skladištenje i logistika

Opis posla

Preduzeće "AMD SCONTO- BRČKO" d.o.o. otvara konkurs za prijem radnika u radni odnos na poziciji magacioner-pomoćni radnik.
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:


-upravljanje viljuškarom

Kandidati moraju da ispunjavaju i ostale uslove propisane Zakonom.

Glavne dužnosti:

-vrši utovar robe
-vrši istovar robe i prijem robe u magacin
-vrši sprovođenje kontinuiranog inventara i podnošenje izvještaja direktoru
-upravlja viljuškarom
-sortira robu

Pored navedenih usova, kandidat treba biti vrijedan, poslušan, fizički i mentalno sposoban, pošten, odan i samoincijativan, odgovoran.

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti u PJ. Maline, Magistralni put bb,
kontakt tel. 035/773-331, poslije 14:00h, sa sobom ponijeti potrebnu dokumentaciju, ili putem mejla amdsconto.brcko@gmail.com.

Broj pozicija

1