Arhivar (m/z)

Puno radno Administrativne usluge

Opis posla

Posao podrazumjeva:
 
 • Zadužen za Arhivni proces, prema standardima i procedurama MKF Mikra, te u skladu sa pripadajućim zakonskim propisima.
 • Organiziranje kompletiranja kreditne dokumentacije, u skladu sa procedurama i uputama o sadržaju i nužnim elementima dokumenata iz kreditnih fajli.
 • Vraćanje na dopunu i/ili ispravke nepotpune kreditne dokumentacije.
 • Praćenje propisa i standarda iz domene arhivnog poslovanja.
 • Predlaže i implementira mjere i procese za unaprijeđenje arhivnog procesa i sistema
 • Praćenje i održavanja stanja dnevne ažurnosti i povrata izuzete dokumentacije.
 • Priprema dokumentacije za potrebe revizija i eksternih kontrolnih autoriteta.
 • Periodično priprema i provodi transport i ulaganje arhive u Centralni arhiv Fondacije.
 • Provođenje drugih administrativnih aktivnosti koje supervizor smatra potrebnim u određenoj poslovnoj situaciji.
 • Održava i vodi biblioteku MKF Mikra u predstavništvu Banja Luka.
 
 
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete:
 
 • Posjedovanje odgovarajućeg certifikata o položenom arhivnom stručnom ispitu
 • Prethodno iskustvo u uredskom poslovanju, najmanje 2 godine.
 • Izražene vještine poslovnog komuniciranja, usmeno, pismeno, elektronsko.
 • Orijentiranost  ka  podršci  timu, suportivan radni stil i profil.
 • Odgovornost, pouzdanost, dosljednost u rokovima.
 • Preciznost, analitičnost i sistematičnost.  Ažurnost i pažnja na detalje.
 • Engleski jezik
 
 
 
 
 
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju !
 
Biografije sa kontakt  telefonom i fotografijom slati do:  30. septembra 2019. godine, na adresu:
Mikrokreditna Fondacija MIKRA,     Sime Matavulja 18,   Banja Luka
ili   na  e mail:  posao@mikra.ba
 
 

Broj pozicija

1