Diplomirani veterinar (m/ž)

Puno radno Veterina

Opis posla

O G L A S
za prijem u radni odnos

Diplomirani veterinar – 2 izvršioca

USLOVI:
  • Dokaz o ispunjavanju uslova stručne spreme,
  • Poznavanje rada na računaru,
  • Minimalno osnovno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika,
  • Vozačka dozvola B kategorije,

Ostali uslovi:
  • Odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.

Prijave na oglas kandidati će dostaviti poštom na adresu

"MADI"d.o.o. Tešanj, 
Poslovna zona Vila br.16, 
Tešanj, sa naznakom - Prijava na oglas ili lično na portirnici firme 

ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Broj pozicija

2