Rudari (m/ž)

Puno radno Ostalo

Opis posla

Plata za osmočasovno radno vrijeme je 1.600,00 KM

 

Za one radnike za koje nije obezbjeđen prevoz u okviru redovnog prevoza Kompanije, obezbjeđen je besplatan smještaj sa ishranom.

 

Na oglas se mogu prijaviti i penzionisana lica, sa kojima bi se zaključio ugovor o djelu

 

Оglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu:

 

Kompanija "Boksit" a.d. Milići, Trg rudara br. 1

75446 Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com 

 

ili putem opcije

 

PRIJAVI SE

 

 

 

Izvršni direktor Kompanije

Gordana Zarić, dipl.ecc

Broj pozicija

1