GEODETSKI TEHNIČAR-GEOMETAR (1 IZVRŠILAC)

Puno radno Građevinarstvo

Opis posla

                           DEMUS d.o.o. Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 18/II objavljuje,
 
  
                                              KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 
  
GEODETSKI TEHNIČAR-GEOMETAR (1 IZVRŠILAC) 
                 na neodređeno vrijeme
 
Opis poslova: 
 • Priprema i organizuje geodetske radove na gradilištima,
 • Priprema i obrađuje goedetske podatke prije u toku i nakon izvođenja svih vrsta građevinskih radova,
 • Ostali poslovi vezani za građevinsko-geodetske radove na gradilištima.

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: 
 • IV stepen stručne spreme geodetski tehničar - geometar, 
 • Radno iskustvo minimalno 2 godine na poslovima geometra,
 • Poznavanje rada na računaru, 
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije, 
 • Sklonost timskom radu,odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka. 

Potrebni dokumenti: 
 • Diploma o završenom  stepenu stručne spreme (ovjerena kopija ili original),
 • Radna biografija sa popisom poslova u čijoj izradi je lice učestvovalo (CV),
 • Potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženom radnom iskustvu, radnom iskustvu u struci, odnosno radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ovjerena kopija ili original)
 • Kopija vozačke dozvole sa položenim kategorijama.

Konkurs ostaje otvoren 30 (TRIDESET) dana od dana objavljivanja.
 
Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao naprijed navedene uslove/kriterije obavit će se usmeni razgovor  – intervju. 
 
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje. 
 
Lokacija:Sarajevo
Broj pozicija: 1  na neodređeno vrijeme
Datum objave:14.06.2019.godine
Trajanje oglasa: 30 dana
 
Prijave na konkurs slati na adresu:
 
„DEMUS“ d.o.o. Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br.18/II
71 000 Sarajevo
 Uz naznaku: „Prijava na konkurs – ne otvarati“ 
ili  na mail: info@demus.ba
 

 

Broj pozicija

1