Tapetar

Puno radno Ostalo

Opis posla

Obavezni uslovi:
  • lskustvo rada na istim ili sličnim poslovima minimalno jedna (1) godina
  • Sposobnost za samostalan i pouzdan rad i izražena odgovornost

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu da pošalju molbu, CV i potrebnu dokumentaciju na adresu:
Malagic & Divani D.O.O. Podružnica Sarajevo,  Zabrđe bb Rajlovac, na e-mail: ado@malaqic.com; maxmobel02 @omail.com ili lično odnijeti u upravu firme

Način prijave na oglas:
  • Na kontakt email za prijave
  • Poštom na adresu poslodavca

Kontakt email: ado@malagic.com; maxmobel02 @omail .com

Broj pozicija

2