Menadžer Odjela za likvidaciju nematerijalnih šteta (m/ž)

Puno radno Ostalo

Opis posla

Glavne odgovornosti i zadaci: 
 • Koordinira poslove iz osnova nematerijalnih šteta.
 • Obavlja potrebnu poslovnu korespodenciju sa klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja odnosno advokatima istih, u cilju utvrđivanja pravnog osnova. 
 • Zastupa imovinske i druge interese Društva u svim postupcima pred sudovima svih instanci u zemlji, kao i u inostranstvu.
 • Komunicira sa sudovima i drugim državnim tijelima u svrhu prikupljanja i praćenja propisa, kao i sudske prakse u vezi pravnih poslova iz domena rada.
 • Rješava štete po prigovorima klijenata te učestvuje u radu prvostepene komisije Društva.
 • Vrši pregled odštetnih zahtjeva predmeta/spisa i potvrđuje visinu nematerijalne štete.
 • Vrši korespodenciju sa klijentima i oštećenicima kao i drugim osiguravajućim društvima. 
 • Vrši kontrolu kompletiranih predmeta/spisa prije likvidacije štete i odobrava likvidaciju i isplatu šteta.
 • Koordinira sa advokatima, agencijama u cilju riješavanja odštetnih zahtjeva vansudskim putem.
 • Utvrđuje rezervu za prijavljene štete po svim vrstama osiguranja na osnovu dostupne dokumentacije.
 • Koordinira poslove obrade, likvidacije i isplate šteta na nivou organizacionog dijela.
 • Pruža pravnu podršku i tumači zakonske odredbe svim organizacijskim dijelovima Društva.
 • Aktivno učestvuje u kreiranju opštih i  posebnih uslova osiguranja
 • Likvidira i isplaćuje odštetene zahtjeve i odobrava likvidacije i isplate odštenih zahtjeva iz svoje nadležnosti.
 • Odgovoran je za proces naplate regresnih potraživanja u skladu sa internim pravilima i procedurama.
 • Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
 • Završen pravni fakultet (VSS, MR)
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Prednost kandidatima sa položenim pravosudnim ispitom;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.  

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Broj pozicija

1