Oglas za prijem 2 pripravnika VSS/VŠS društvenog ili tehničkog smjera

Pripravni Administrativne usluge Ekonomija i finansije Nekretnine Pravo Računovodstvo - Revizija

Opis posla

NOTAR Nuvejra Šabić
sa službenim sjedištem u Vogošći, objavljuje
 
OGLAS
za prijem 2 pripravnika  VSS/VŠS  društvenog ili tehničkog smjera

Prijem se vrši na period od 1 (jedne) godine. 
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog ispita.
 
Uslovi:
  • završen fakultet VSS/VŠS društvenog ili tehničkog smjera
  • poznavanje rada na računaru (posebno ms office)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • temeljitost u radu
  • da je na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prijavljen prije 01.02.2019.godine
 
Potrebna dokumentacija:
  • motivaciono pismo
  • biografija sa fotografijom
  • kopija diplome
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • potvrda biroa za zapošljavanje
 
Nakon izbora, izabrani kandidat će dostaviti i ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati ISKLJUČIVO na e-mail: prijavepripravnici@gmail.com do 18.05.2019.godine
 
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji budu ušli u uži izbor. 
 

Dokument

Broj pozicija

2