Грађевински радник

Puno radno Građevinarstvo

Opis posla

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

  •  III или IV – степен средње стручне спреме, 
  • са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

 

 

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу:

 

Kaldera company д.о.о. Лакташи,

Кобатовци бб,

78250 Лакташи

 

или е-маил адресу:

 

info@kalderacompany.com

 

Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

Broj pozicija

1