Zastupnik u osiguranju za Životna osiguranja (m/ž)

Puno radno Osiguranje

Opis posla


JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos 

1.   Zastupnik u osiguranju za Životna osiguranja -  Grad/regija: Mostar

RADNO MJESTO:

1. Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove:    /broj pozicija – 1/                    
  • izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranja
  • rad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licima
  • izlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika.
  • obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.

Uslovi: 
Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
  • SSS/VŠS/VSS,
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 
  • Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point), 
  • Vozačka dozvola B kategorije.
  • Komunikativnost i spremnost na timski rad

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave. 

Motivacijsko pismo i CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa  sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" s obveznom naznakom Prijava na konkurs.

Nudimo Vam idealnu  priliku za Vašu  profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima!

Broj pozicija

1