Vozač putničkog vozila (m/ž)

Puno radno Transport - Skladištenje i logistika

Opis posla

Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

  • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

  • završena škola za KV vozača ili vozača III stepena,
  • vozačka dozvola B kategorije,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na navedenim poslovima.

 

Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 

Opšti uslovi:

  • Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.
  • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

 

Posebni uslovi:

  • diploma o završenom obrazovanju,
  • vozačka dozvola za traženu kategoriju vozila,
  • ostala uvjerenja koja predstavljaju dokaze o traženom znanju i iskustvu.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

“Integral Inženjering” a.d. Laktaši,

Poslovna jedinica “Integral”,

Kadrovska služba,

Trg Republike Srpske 8/XII,

78 000 Banjaluka

 

ili putem opcije 

 

APLICIRAJ

 

Kontakt telefon:

051/337-453

Milica Trninić, Željka Kajkut.

 

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje

Broj pozicija

1