Stručni saradnik za aplikativnu podršku i baze podataka (m/ž)

Puno radno Ostalo

Opis posla

Glavne odgovornosti i zadaci: 
 • Kontinuirano poboljšava informacioni sistem sa novim idejama i planovima koji uključuju i plan troškova.
 • Intenzivna saradnja sa rukovodiocima odjela, sektora i zaposlenima.
 • Izrada detaljne specifikacije zahtjeva za izmjenama informacionog sistema 
 • Učestvovanje u realizaciji projekata za potrebe razvoja informacionog Sistema.
 • Testiranje proizvoda u kontroliranim realnim situacijama prije produkcije.
 • Priprema uputstava za korisnike.
 • Izvođenje složenih tehničkih, analitičkih i profesionalnih usluga.
 • Administracija različitih baza podataka uključujući Oracle, MySQL.
 • Realizacija SQL izvještaja prema specifikaciji i zahtjevu krajnjih korisnika.
 • Osiguravanje neprekidnosti rada Sistema. Vodi računa o kontinuiranom i stabilnom radu aplikativnih sistema.
 • Uvođenje i implementacija sigurnosnih mjera zajedno sa mrežnim/sistem administratorom.
 • Planira, raspoređuje i procjenjuje resurse za manje ili veće nadogradnje aplikativnih sistema.
 • Vrši planiranje kapaciteta i nadzire performanse aplikativnih sistema.
 • Učestvuje u nabavci i implementaciji hardware-a, operativnih sistema i software-a za potrebe funkcionisanja aplikativnih sistema.
 • Pruža podršku korisnicima u rješavanju zahtjeva iz poslovnog domena.
 • Vodi brigu o funkcionalnosti i sadržaju koji se publicira.
 • Nadzire i održava podršku u saradnji sa direktorom IT sektora.
 • Vrši obuku korisnika iz aplikativnih sistema (kroz organizovanu edukaciju ili u kroz konkretne probleme i sl).
 • Verifikuje i dodjeljuje prava korisnicima u sistemu u skladu sa procedurama Društva.
 • Sarađuje i komunicira sa isporučiocima software-a na unapređenju i održavanju aplikativnih sistema.
 • Dokumentuje poslovne procese unutar IT sektora.
 • Učestvuje u pripremi programa poslovne politike sa aspekta održavanja aplikativnih sistema.
 • Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
 • Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.
 • Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Komunicira zahtjeve putem Help-Desk portala prema vendorima aplikativnih rješenja u ASA Osiguranju
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
 • Visoka stručna sprema (VSS) ili certifikat Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP);
 • Poželjno poznavanje Oracle APEX-a
 • Poželjno poznavanje Oracle SQL-a ili MYSQL-a
 • Poželjno iskustvo u migraciji podataka i obrade podataka
 • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Izražene analitičke vještine;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS". Konkurs je otvoren pet dana od dana objavljivanja.  

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Broj pozicija

1