Administrativni radnik (m/ž)

Puno radno Administrativne usluge

Opis posla

Odgovornosti i zadaci:
  • Izrada faktura za domaće i inostrane kupce te izrada prateće dokumentacije
  • Evidentiranje i kontrola ulaznih računa i prateće dokumentacije
  • Komunikacija sa kupcima i dobavljačima
  • Popunjavanje i arhiviranje dokumenata
  • Administrativni radnik odgovara za pravodobno, tačno i cjelovito obavljanje poslova te za tačnost podataka u dokumentaciji koju zaprima i izrađuje

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
  • VSS/VŠS/SSS
  • Prednost imaju kandidati sa visokom stručnom spremom

Kontaktiraćemo samo one kandidate koji uđu u uži izbor!

Prijaviti se možete putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".

Broj pozicija

1