Radnik na pakovanju hljeba u pekari

Puno radno Proizvodnja

Opis posla

Sve informacije mogu se dobiti na broj 035 304 504 ili u kancelarijama
firme na adresi  Branilaca BiH br.11, TC Dramar u vremenskom periodu od 9.00h do 15.00h. 

Broj pozicija

1