Službenik za ranu naplatu

 • MKF Mikra d.o.o
 • Gradiška, Banja Luka, Jelah, Brčko, Bijeljina, Zenica, Sarajevo, Goražde.
 • do 30.12.2019
Puno radno Ostalo

Opis posla

 
Službenik za ranu naplatu  
 
Po jedan izvršilac za regije: Gradiška, Banja Luka, Jelah, Brčko, Bijeljina, Zenica, Sarajevo, Goražde.
 
 
    
 
Posao podrazumijeva:
 
 • Provođenje politike naplate potraživanja u ranoj fazi – tekuća kašnjenja u aktivnim kreditima. 
 • Obilazak terena u svojoj regiji, kontaktiranje mreže postojećih klijenata.
 • Predlaže aktivnosti za preventivno uspostavljanje finansijske discipline glede preciznosti u dinamici otplate.
 • Predlaže aktivnosti i pristupe koji vode brzoj naplati, uz minimum troškova i sa najvećim izgledima i potencijalom za realiziranje naplate.
 • Praćenje dospjelih obaveza tijekom mjeseca u svojoj regiji, te rangiranje po prioritetnim kategorijama:
 • Koordinacija i komunikacija sa Kreditnim službenicima u svojoj regiji, sa ciljem prikupljanja potrebnih informacija bitnih za uspješnu naplatu.
 • Konstantna komunikacija sa klijentima (telefonska, pismena i u neposrednom kontaktu na terenu).
 • Priprema specifičnih opomena-poziva na plaćanje, koordinirano i u suradnji sa Službom za naplatu.
 • Incijativa za aktiviranje i realiziranje instrumenata obezbjeđenja.
 • Održavanje baze podataka pokrenutih aktivnosti u segmentu naplate potraživanja.
 • Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama u svojoj regiji.
 
 
 
Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
 
 • Sposobnost pregovaranja i argumentiranog utjecanja na druge (influencing).
 • Sposobnost ubjeđivanja (persuading).
 • Istrajnost u pregovaračkim procesima, prilagođeno situaciji i profilu stranke/klijenta
 • Vještina suptilnog vođenja pregovora po pitanju osjetljivih stavki ugovora.
 • Post-pregovaračke aktivnosti (formaliziranje postignutih dogovora, sposobnost dogovoreno prenijeti i zabilježiti u formu adekvatnog službenog dokumenta-akta). Dosljednost i istrajnost u realiziranju dogovora i poštivanju rokova.
 • Poznavanje mjeničnog poslovanja i drugih instrumenata finansijske zaštite.
 • Ekspeditivnost, pažnja na detalj.
 • Sposobnost pronalaženja i selektiranja primarno relevantnih informacija, od onih sekundarno bitnih.  Prikupljanje informacija i podataka iz različitih izvora.
 • Prebivalište na području regije za koju aplicirate. Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u svojoj regiji.
 • Vozačka dozvola.   
 
 
Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju !
 
Biografije sa kontakt  telefonom i fotografijom slati do  30. decembra  2019. godine.
e mail:  posao@mikra.ba
 

Broj pozicija

8