Električar (m/ž)

Puno radno Ostalo

Opis posla

OPIS POSLA
 • Otklanja sve blokade i nedostatke na mašinama i linijama za proizvodnju.
 • Odgovoran je za ispravnost opreme u pogonu kao i njenu svakodnevnu kontrolu i popravke.
 • Obilazak i kontrola kotlovnice i mašina i opreme u pogonu i na istoj po potrebi vrši popravke.
 • Radi na osposobljavanju i održavanju elektro instalacija, čišćenju elektro ormara.
 • Radi na osposobljavanju svih vrsta kvarova na pogonskoj i drugoj opremi.
 • Preventivno svaki dan pregleda i vrši popravke na mašinama i opremi neophodnoj za procese proizvodnje.
 • Dolazi na intervencije u pripadajućem pogonu van radnog vremena.
 • Po potrebi vrši elektro popravke u drugim pogonima i u saradnji sa pretpostavljenim u domenu mogućnosti vrši popravke na uljnim i gasnim plamenicima kao i rashladnim sistemima (kompresori, komore).
 • Duži i čuva potrebni alat za nesmetano obavljanje poslova.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
 • SSS/KV/VKV – smjer električar.
 • Specijalista za industrijske mašine (obućarska industrija).
 • Sa minimum tri (3) godine iskustva na istoj ili sličnoj poziciji
 • Kandidat mora biti sposoban da samostalno dijagnosticira i odkloni kvar mašine.
 • Položen vozački ispit B kategorije (poželjno).

VRSTA ZAPOSLENJA: početak na određeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca sa mogućnošću prelaska na rad na neodređeno vrijeme.

Kandidati su obavezni priložiti:
 1. Kratku biografiju
 2. Poslovnu biografiju
 3. Dokaz o stručnoj spremi

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Prijavu na oglas sa dokumentacijom se mogu dostaviti poštom na adresu:

Alpina FOGS d.d. Sarajevo, Vrbanjuša br.25, 71000 Sarajevo

ili  putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".

Nepotpune i nepravovremene prijave za konkurs neće se razmatrati.

Kandidati koji će biti izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor.

Broj pozicija

1