Inžinjer investicionog održavanja (m/ž)

Puno radno Ostalo

Opis posla

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

INŽINJER INVESTICIONOG ODRŽAVANJA .................................  1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
  • VSS/VII stepen, završen mašinski fakultet
  • Najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva u struci
  • Poznavanje rada na računaru 
  • Aktivno znanje engleskog jezika
  • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
  • Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju do sada obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku. 

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i slično), potrebno je dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog konkursa (01.11.2019 – 11.11.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj pozicija

1