Praktikant u odjeljenju revizije i uveravanja (m/ž)

Puno radno Ostalo

Opis posla

Ostvari svoj potencijal! 

EY je globalni lider u revizorskim, poreznim, transakcijskim i savjetodavnim uslugama. Više od 250 hiljada EY vrhunskih profesionalaca ima vještine i iskustvo neophodno za pružanje revizorskih, poreznih, savjetodavnih, transakcijskih i računovodstvenih usluga visokog kvaliteta. Naše reference pokrivaju veliki broj poslovnih oblasti i privrednih sektora.
Za više informacija posjetite www.ey.com/careers

Tražimo praktikante u odjelu revizije i uvjeravanja

Željeni profil kandidata: 
  • Visoko obrazovanje ili apsolventski status,
  • Napredno poznavanje Excel-a i MS Word-a,
  • Posjeduje jake komunikacijske i organizacione vještine,
  • Tečno govori i piše engleski jezik.

Vrijeme provedeno sa nama: 
  • Ugovor je na dvomjesečnom nivou te se može produžiti ovisno o obimu posla i zainteresovanosti praktikanta za produženje ugovora.
  • Praktikanti započinju svoju karijeru sa rutinskim zadacima koji će im biti odlična polazna tačka da nauče osnove struke i steknu veće razumijevanje poslovanja pri razvoju svoje karijere. 

Mi nudimo: 
  • Dinamično radno okruženje u internacionalnoj kompaniji, rad u timu mladih ljudi.
  • Praktikanti će dobiti potvrdu o izvršenoj praksi po završetku iste od strane EY Sarajevo.

Ukoliko ste zainteresovani, možete se prijaviti putem sljedećeg linka: https://ey.oneassessment.com/job/Praksa-u-sektoru-za-usluge-revzije-i-uveravanja-BIH--nlqj8 
Molimo vas da prijave dostavite najkasnije  do 15.11.2019. godine.

Saznajte više o nama. 
Visit ey.com/bosnia---herzegovina 
Connect with us on LinkedIn: EY LinkedIn 
Watch us on YouTube: http://www.youtube.com/ernstandyoungglobal 

Broj pozicija

1