Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.

3 oglas(a) nudi Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.

Hadžići, Sarajevo Bosna i Hercegovina
Važi do:
10.11.2019
Puno radno
Glavne odgovornostirazvijanje i unapređenje prodaje svih vrsta kredita kroz kontaktiranje, zakazivanje i obavljanje poslovnih razgovora sa klijentima,obrada kreditnih zahtjeva,kreditna analiza i procjena kreditnog rizika,monitoring i naplata kredita.UsloviPored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:da imaju minimalno  srednju stručnu spremu, IV stepen (prednost imaju kandidati sa završenom VŠS ili VSS ekonomskog ili poljoprivrednog smjera),da dobro poznaju lokalnu sredinu i tržište,da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije,da poznaju Microsoft Office aplikacije,poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima u mikrokreditnim ili drugim finansijskim institucijama, kao i svako relevantno iskustvo u prodaji.Konkurs ostaje otvoren do 10.11.2019. godine.Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti direktno putem linka: https://mikrofin.com/karijera ili svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MKD „Mikrofin“ d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78 000 Banja Luka (sa naznakom Za konkurs).Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati. Dostavljene  molbe se ne vraćaju. Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
28.10.2019
Puno radno
KONKURSZa prijem na radno mjesto BLAGAJNIK-LIKVIDATOR:Filijala Ilidža – 1 izvršilac.Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove: minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,poznavanje Microsoft office aplikacije,poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima. Glavne odgovornosti: poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima, evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata, pružanje potrebnih informacija komitentima, likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama, otvaranje računa Kljentima Banke, rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda BankePridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i  profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERAKonkurs ostaje otvoren do dana 28.10.2019.godine.Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Bugojno, Bosna i Hercegovina
Važi do:
25.10.2019
Puno radno
KONKURSZa prijem na radno mjesto KREDITNI SLUŽBENIK u :Ekspozituri Bugojno - 1 izvršilac.Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:POZICIJA KREDITNI SLUŽBENIK dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta, prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika ,poznavanje Microsoft office aplikacije,poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima. Glavne odgovornosti:  akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za  odobravanje kredita i garancija,sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,naplata kredita, dostavljanje opomena neurednim dužnicima, izrada statističkih izvještaja.Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERAKonkurs ostaje otvoren do dana 25.10.2019.godine.Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.