MKF Mikra d.o.o

7 oglas(a) nudi MKF Mikra d.o.o

Brčko, Bijeljina Bosna i Hercegovina
Važi do:
15.02.2020
Puno radno
REGIONALNI KREDITNI MENADŽER                       (1 izvršilac za regiju  Brčko-Bijeljina)Svrha pozicije i osnovna zaduženja:  Organiziranje i superviziranje rada Filijala Brčko i Bijeljina. Vođenje, Coaching i direktan nadzor nad aktivnostima Tima Kreditnih službenika u svojoj regiji.Zadužen za upošljavanje, obučavanje, profesionalni razvoj i stručnu osposobljenost članova svoga Tima.Procjena stručnosti i praćenje rezultatskog učinka Kreditnih službenika. Obučava i savjetuje članove Tima o vještinama promocije, plasmana-prodaje, pregovaranja, kao i o primjeni suvremenih prodajnih tehnika i alata.Stručna podrška Kreditnim službenicima kod kojih su uočene oscilacije u rezultatskoj uspješnosti. Predlaže i organizira provođenje promotivnih aktivnosti na svom terenu, u koordinaciji sa Marketing Odjelom.  Analize i izvještavanja o stanju na tržištu i očekivanim trendovima. Zadužen za održavanje i razvoj prepoznatljivosti i ugleda Fondacije u lokalnoj zajednici.Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove : Neophodno je posjedovanje prethodnog iskustva u superviziranju i vođenju Tima uposlenika.Sposobnost prenošenja svog znanja i vještina na druge.Spremnost donositi bitne dnevno-operativne odluke samostalno, a u okviru propisanih procedura.Poznavanje lokalnih prilika i zbivanja u mjestima šire regije Brčko i Bijeljina.Vozačka dozvola  “B”.  Spremnost na izražen terenski rad.Biografije slati do:  15. februara 2020. godine, na adresu:   Mikrokreditna Fondacija MIKRA,  Marka Marulića 2/VI,  Sarajevo, na  Fax:   033 71 71 41    ili   putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz oglasa, biti će kontaktirani i pozvani na intervju.Pridružite  nam  se  i  postanite   član    M  I  K  R  A    porodice.
Regija Brčko
Važi do:
15.02.2020
Puno radno
Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik)   Regija Brčko         Posao podrazumijeva:Promotivne aktivnosti i prezentiranje uslova i prednosti mikrokredita MKF Mikra na široj regiji Brčko. Svakodnevni obilazak terena, kontaktiranje novih klijenata i održavanje mreže postojećih klijenata (naši klijenti su:  mali poduzetnici u djelatnostima poljoprivede, stročarstva, voćarstva, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, i sl.).Izrada kreditnih analiza.Praćenje otplate tokom trajanja kreditnog odnosa.Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama na svom terenu.Za više detalja o radnoj poziciji, pogledajte Video „Zanimanje Mikrokreditni promoter“Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu.Spremnost za svakodnevni rad na terenu.Prebivalište na području regije Brčko. Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima u prigradskim i ruralnim područjima. Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u regiji Brčko.Vozačka dozvola, aktivan vozač.    Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju!Biografije sa kontakt  telefonom islati do  15. februara 2020. godine, na adresu:Mikrokreditna Fondacija MIKRA,   Marka Marulića 2/VI,   Sarajevoili   putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"
Brčko, Bijeljina
Važi do:
15.02.2020
Puno radno
Svrha pozicije i osnovna zaduženja:  Organiziranje i superviziranje rada Filijala Brčko i Bijeljina. Vođenje, Coaching i direktan nadzor nad aktivnostima Tima Kreditnih službenika u svojoj regiji.Zadužen za upošljavanje, obučavanje, profesionalni razvoj i stručnu osposobljenost članova svoga Tima.Procjena stručnosti i praćenje rezultatskog učinka Kreditnih službenika. Obučava i savjetuje članove Tima o vještinama promocije, plasmana-prodaje, pregovaranja, kao i o primjeni suvremenih prodajnih tehnika i alata.Stručna podrška Kreditnim službenicima kod kojih su uočene oscilacije u rezultatskoj uspješnosti. Predlaže i organizira provođenje promotivnih aktivnosti na svom terenu, u koordinaciji sa Marketing Odjelom.  Analize i izvještavanja o stanju na tržištu i očekivanim trendovima. Zadužen za održavanje i razvoj prepoznatljivosti i ugleda Fondacije u lokalnoj zajednici.Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove : Neophodno je posjedovanje prethodnog iskustva u superviziranju i vođenju Tima uposlenika.Sposobnost prenošenja svog znanja i vještina na druge.Spremnost donositi bitne dnevno-operativne odluke samostalno, a u okviru propisanih procedura.Poznavanje lokalnih prilika i zbivanja u mjestima šire regije Brčko i Bijeljina.Vozačka dozvola  “B”.  Spremnost na izražen terenski rad.Biografije slati do:  15. februara 2020. godine, na adresu:   Mikrokreditna Fondacija MIKRA,  Marka Marulića 2/VI,  Sarajevo, na  Fax:   033 71 71 41    ili   putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz oglasa, biti će kontaktirani i pozvani na intervju.Pridružite  nam  se  i  postanite   član    M  I  K  R  A    porodice.
Gradiška, Banja Luka, Jelah, Brčko, Bijeljina, Zenica, Sarajevo, Goražde.
Važi do:
30.12.2019
Puno radno
 Službenik za ranu naplatu   Po jedan izvršilac za regije: Gradiška, Banja Luka, Jelah, Brčko, Bijeljina, Zenica, Sarajevo, Goražde.       Posao podrazumijeva: Provođenje politike naplate potraživanja u ranoj fazi – tekuća kašnjenja u aktivnim kreditima. Obilazak terena u svojoj regiji, kontaktiranje mreže postojećih klijenata.Predlaže aktivnosti za preventivno uspostavljanje finansijske discipline glede preciznosti u dinamici otplate.Predlaže aktivnosti i pristupe koji vode brzoj naplati, uz minimum troškova i sa najvećim izgledima i potencijalom za realiziranje naplate.Praćenje dospjelih obaveza tijekom mjeseca u svojoj regiji, te rangiranje po prioritetnim kategorijama:Koordinacija i komunikacija sa Kreditnim službenicima u svojoj regiji, sa ciljem prikupljanja potrebnih informacija bitnih za uspješnu naplatu.Konstantna komunikacija sa klijentima (telefonska, pismena i u neposrednom kontaktu na terenu).Priprema specifičnih opomena-poziva na plaćanje, koordinirano i u suradnji sa Službom za naplatu.Incijativa za aktiviranje i realiziranje instrumenata obezbjeđenja.Održavanje baze podataka pokrenutih aktivnosti u segmentu naplate potraživanja.Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama u svojoj regiji.   Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: Sposobnost pregovaranja i argumentiranog utjecanja na druge (influencing).Sposobnost ubjeđivanja (persuading).Istrajnost u pregovaračkim procesima, prilagođeno situaciji i profilu stranke/klijentaVještina suptilnog vođenja pregovora po pitanju osjetljivih stavki ugovora.Post-pregovaračke aktivnosti (formaliziranje postignutih dogovora, sposobnost dogovoreno prenijeti i zabilježiti u formu adekvatnog službenog dokumenta-akta). Dosljednost i istrajnost u realiziranju dogovora i poštivanju rokova. Poznavanje mjeničnog poslovanja i drugih instrumenata finansijske zaštite. Ekspeditivnost, pažnja na detalj.Sposobnost pronalaženja i selektiranja primarno relevantnih informacija, od onih sekundarno bitnih.  Prikupljanje informacija i podataka iz različitih izvora.Prebivalište na području regije za koju aplicirate. Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u svojoj regiji.Vozačka dozvola.     Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju ! Biografije sa kontakt  telefonom i fotografijom slati do  30. decembra  2019. godine.e mail:  posao@mikra.ba 
Čapljina, Trebinje Bosna i Hercegovina
Važi do:
25.10.2019
Puno radno
MIKRA   objavljuje  otvoreni K O N K U R S  za  radnu  poziciju:Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik)   Jedan izvršilac za Regiju Čapljina  Jedan izvršilac za Regiju TrebinjePosao podrazumijeva: Promotivne aktivnosti i prezentiranje uslova i prednosti mikrokredita MKF Mikra u regiji Čapljina i u regiji Trebinje. Svakodnevni obilazak terena, kontaktiranje novih klijenata i održavanje mreže postojećih klijenata (naši klijenti su:  mali poduzetnici u djelatnostima poljoprivede, stročarstva, vinogradarstva, voćarstva, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, i sl.).Izrada kreditnih analiza.Praćenje otplate tokom trajanja kreditnog odnosa.Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama na svom terenu.Za više detalja o radnoj poziciji, pogledajte Video „Zanimanje Mikrokreditni promoter“Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:  Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu.Spremnost za svakodnevni rad na terenu.Prebivalište na području regije Čapljina i regije Trebinje. Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima u prigradskim i ruralnim područjima. Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u regiji Čapljina i u regiji Trebinje.Vozačka dozvola, aktivan vozač.    Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju!Biografije sa kontakt  telefonom i fotografijom slati do  25. oktobar  2019. godine, na adresu: Mikrokreditna Fondacija MIKRA,   Marka Marulića 2/VI,   Sarajevoili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"
Kostajnica, Novi Grad, Bosna i Hercegovina
Važi do:
19.10.2019
Puno radno
MIKRA   objavljuje  K O N K U R S  za  radnu  poziciju:Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik) za regiju Novi Grad, Kostajnica     Posao podrazumijeva:Promotivne aktivnosti i prezentiranje uslova i prednosti mikrokredita MKF Mikra na terenu šire regije Novi Grad i Kostajnica. Svakodnevni obilazak terena, kontaktiranje novih klijenata i održavanje mreže postojećih klijenata (naši klijenti su:  mali poduzetnici u djelatnostima poljoprivede, stročarstva, voćarstva, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine i sl.).Izrada kreditnih analiza.Praćenje otplate tokom trajanja kreditnog odnosa.Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama na svom terenu.Za više detalja o radnoj poziciji, pogledajte Video „Zanimanje Mikrokreditni promoter“Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu.Spremnost za svakodnevni rad na terenu.Prebivalište na području Novi Grad ili Kostajnica. Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima u prigradskim i ruralnim područjima. Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u regiji Novi Grad i Kostajnica.Vozačka dozvola i vozačko iskustvo.    Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju !Biografije sa kontakt  telefonom slati do  19. oktobra  2019. godine, na adresu:Mikrokreditna Fondacija MIKRA,     Sime Matavulja br. 18,   Banja Lukana Fax: 051 22 80 42   ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"
Jelah-Tešanj
Važi do:
19.10.2019
Puno radno
MIKRA   objavljuje  K O N K U R S  za  radnu  poziciju:Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik) za regiju Jelah - Tešanj     Posao podrazumijeva:Promotivne aktivnosti i prezentiranje uslova i prednosti mikrokredita MKF Mikra na terenu šire regije Jelah i Tešanj. Svakodnevni obilazak terena, kontaktiranje novih klijenata i održavanje mreže postojećih klijenata (naši klijenti su: mali poduzetnici, primarno žene, u djelatnostima poljoprivede, stročarstva, voćarstva, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine i sl.).Izrada kreditnih analiza.Praćenje otplate tokom trajanja kreditnog odnosa.Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama na svom terenu.Za više detalja o radnoj poziciji, pogledajte Video „Zanimanje Mikrokreditni promoter“Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu.Spremnost za svakodnevni rad na terenu.Prebivalište na području Jelah ili Tešanj. Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima u prigradskim i ruralnim područjima. Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u regiji Jelah - Tešanj.Vozačka dozvola i vozačko iskustvo.    Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju !Biografije sa kontakt  telefonom slati do  19. oktobra  2019. godine, na adresu:Mikrokreditna Fondacija MIKRA,     Marka Marulića 2/VI,   Sarajevoili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"  ili na Fax: 033 61 61 62