Sarajevo Osiguranje

2 oglas(a) nudi Sarajevo Osiguranje

Kalesija, Bosna i Hercegovina
Važi do:
04.08.2019
Puno radno
1.   Zastupnik u osiguranju  -  Grad/regija: KalesijaRADNO MJESTO:1. Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove:    /broj pozicija – 1/      izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranjarad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licimaizlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika.obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.Uslovi: Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: SSS/VŠS/VSS,Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point), Vozačka dozvola B kategorije.Komunikativnost i spremnost na timski radJavni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave. Motivacijsko pismo i CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa  sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" s obveznom naznakom Prijava na konkurs .Nudimo Vam idealnu  priliku za Vašu  profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima!
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
07.06.2019
Puno radno
Stručni saradnik za tehničku podršku obavlja sljedeće poslove (u Službi za informatiku) 1 izvršilac, obavlja sljedeće poslove:                                  Odgovoran je za uspješno funkcioniranje lokalne mreže i IT resursa;Pruža podršku osoblju sa instalacijom, konfiguracijom i stalnom upotrebom hardvera i softvera za potrebe rada Društva;Svakodnevne operacije i sistemska podrška uposlenicima Društva;Provjera funkcionalnosti hardverskih i softverskih komponenti;Odgovoran je za antivirusnu i drugu zaštitu na klijentskoj i komunikacionoj opremi;Odgovoran za segmente perifernih uređaja (printeri, scaneri) i e-mail servis (instalacija, administracija i nadzor);Instalacija, održavanje klijentskih računara;Osigurava operativno funkcionisanje, administriranje i nadzor dijelova informacionog sistema: radnih stanica, servera, sistemskog softvera i eksternalizovanih servisa, uključujući storage sisteme, virtualizacijsku platformu;Instalacija patcheva, nadogradnja sa novim verzijama aplikativnih sistemaRješavanje problema sa hardverom i softverom lično, daljinski i/ili putem telefona;Pomoć zaposlenima sa kompjuterskim problemima i rješavanje korisničkih zahtjeva;Uslovi: Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatl moraju ispunjavatl sljedeće posebne uslove:SSS/VŠS/VSS, prednost kandidatima sa formalnim obrazovanjem iz oblasti informaciono-komunikacijskih tehonologijaRadno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u sektoru osiguranja ili iskustvo u bankarskom sektoru u trajanju od minimalno 2 godinePrednost kandidatima koji imaju aktivne certifikate iz oblasti IKTPoznavanje mrežnih tehnologija (TCP/IP, DNS, DHCP, Routing, WiFi…)Poznavanje servisa (smtp, pop3, imap, ldap, snmp, http, https ….)Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač) Sklonost timskom radu i saradnjiJavni konkurs ostaje otvoren do 07.06.2019.godine. Motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, s obaveznom naznakom za Konkurs putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" ili direktno na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira. Jedan kandidat može aplicirati na više pozicija. Svi kandidati koji se prijave na konkurs, koji zadovoljavaju uslove tražene konkursom bit će kontaktirani i imati mogućnost da predstave svoje vještine i znanje.  Nudimo Vam idealnu  priliku za Vašu  profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima!