Sarajevo Osiguranje

3 oglas(a) nudi Sarajevo Osiguranje

Konjic, Bosna i Hercegovina
Važi do:
20.03.2019
Puno radno
JAVNI KONKURSza prijem radnika u radni odnos 1.   Zastupnik u osiguranju  -  Grad/regija: KonjicRADNO MJESTO:1. Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove:    /broj pozicija – 1/  izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranjarad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licimaizlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika.obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.Uslovi: Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: VSSOsnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point), Vozačka dozvola B kategorije.Komunikativnost i spremnost na timski radMotivacijsko pismo i CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa  sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" s obveznom naznakom Prijava na konkurs .Nudimo Vam idealnu  priliku za Vašu  profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima !Sarajevo,12.03.2019.g.                                                                                  
Konjic, Bosna i Hercegovina
Važi do:
20.03.2019
Puno radno
1.   Zastupnik u osiguranju  -  Grad/regija: KonjicRADNO MJESTO:1. Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove:    /broj pozicija – 1/                     izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranjarad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licimaizlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika.obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.Uslovi: Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: SSS/VŠS/VSS,Radno iskustvo u oblasti osiguranjaOsnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point), Vozačka dozvola B kategorije.Komunikativnost i spremnost na timski radJavni konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave.Motivacijsko pismo i CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa  sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" s obveznom naznakom Prijava na konkurs .Nudimo Vam idealnu  priliku za Vašu  profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima !Sarajevo,12.03.2019.g.                                                                                  
Bihać, Bosna i Hercegovina
Važi do:
05.03.2019
Puno radno
RADNO MJESTO:1. Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove:    /broj pozicija – 3/                         izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranjarad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licimaizlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika.obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.Uslovi: Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: SSS/VŠS/VSS,Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point), Vozačka dozvola B kategorije.Komunikativnost i spremnost na timski radJavni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave. Motivacijsko pismo i CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa  sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" s obveznom naznakom Prijava na konkurs .Nudimo Vam idealnu  priliku za Vašu  profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima !Sarajevo,22.02.2019.g.