ASA osiguranje d.d Sarajevo

4 oglas(a) nudi ASA osiguranje d.d Sarajevo

Mostar, Bosna i Hercegovina
Važi do:
13.06.2019
Puno radno
Glavne odgovornosti i zadaci: Predlaže poslovne strategije razvoja i unapređenja sistema prodaje podružnice.Odgovara za ostvarenje planiranih ciljeva iz poslovnog domena.Prati realizaciju i profitabilnost, te predlaže resurse i budžet za podružnicu i poslovnice.Vrši implementaciju operativnih mjera za postizanje odgovarajućih rezultata/ciljeva.Prati i analizira poslovanje konkurencije, te izvještava o tome direktora prodaje.Nadzire i kontroliše primjenu usvojenih procedura, tehnika i uputstava na području podružnice i poslovnica.Informiše podređene zaposlenike o svim činjenicama i promjenama relevantnim za poslovanje podružnice.Direktno upravlja poslovnim odnosom sa najznačajnijim klijentima u saradnji sa direktorom za korporativni kanal prodaje.Podržava prodajno osoblje u njihovim razgovorima sa klijentima. Informiše zaposlenike o novim proizvodima osiguranja, prodajnim akcijama i sl. Identificira uzroke pritužbi koji su u sklopu njegovih/njenih odgovornosti, čini ispravke i o tome izvještava direktora prodaje. Obezbijeđuje obuku i kontinuirano obrazovanje prodajnog osoblja, te upravlja radnom uspješnošću.Učestvuje u razvoju i unapređenju, te definisanju standarda prodajne kulture i kvaliteta servisa.Odgovara za zadržavanje portfelja postojećih klijenata, povećanje portfelja i osiguranje operativnih uslova za rad prodajne mreže.Predlaže politiku provizija na nivou podružnice i poslovnica.Priprema informacije koje će služiti kao osnova za donošenje odluka na nivou filijale.Osigurava učinkovito komuniciranje, razvoj i edukaciju, te upravlja radnom uspješnošću zaposlenika.Podstiče i održava dobre međuljudske odnose kod zaposlenih, te razvija pripadnost zaposlenika Društvu.Odgovara za unapređenje produktivnosti, kvalitete, postizanje rezultata i racionalizaciju troškova iz poslovnog domena.Izvještava direktora prodaje o poslovanju podružnice, interne mreže, eksterne mreže, banko i corporate kanala prodajeUspostavlja i održava kvalitetnu poslovnu komunikaciju sa drugim organizacijskim jedinicama.Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: VSS i više;Dvije i više godina na istim ili sličnim poslovima;Poznavanje tržišta osiguranja;Izgrađene liderske i menadžerske vještine;Izražene komunikacijske i pregovaračke vještine;Poznavanje rada na računaru;Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Mostar, Bosna i Hercegovina
Važi do:
13.06.2019
Puno radno
Glavne odgovornosti i zadaci: Predlaže poslovne strategije razvoja i unapređenja sistema interne prodaje podružnice.Odgovara za ostvarenje planiranih ciljeva iz poslovnog domena interne prodaje.Prati realizaciju i profitabilnost, te predlaže resurse i budžet za podružnicu i/ili poslovnice.Vrši implementaciju operativnih mjera za postizanje odgovarajućih rezultata/ciljeva.Prati i analizira poslovanje konkurencije, te izvještava o tome direktora podružnice i direktora internog kanala prodaje.Nadzire i kontroliše primjenu usvojenih procedura, tehnika i uputstava na području podružnice i poslovnica.Informiše podređene zaposlenike o svim činjenicama i promjenama relevantnim za poslovanje podružnice.Direktno upravlja poslovnim odnosom sa najznačajnijim klijentima u saradnji sa nadređenim direktorom.Podržava prodajno osoblje u njihovim razgovorima sa klijentima. Informiše zaposlenike o novim proizvodima osiguranja, prodajnim akcijama i sl.Identificira uzroke pritužbi koji su u sklopu njegovih/njenih odgovornosti, čini ispravke i o tome izvještava direktora podružnice. Obezbijeđuje obuku i kontinuirano obrazovanje prodajnog osoblja, te upravlja radnom uspješnošću.Učestvuje u razvoju i unapređenju, te definisanju standarda prodajne kulture i kvaliteta servisa.Odgovara za zadržavanje portfelja postojećih klijenata, povećanje portfelja i osiguranje operativnih uslova za rad prodajne mreže.Predlaže politiku provizija na nivou podružnice i poslovnica.Priprema informacije koje će služiti kao osnova za donošenje odluka na nivou podružnice.Osigurava učinkovito komuniciranje, razvoj i edukaciju, te upravlja radnom uspješnošću zaposlenika.Podstiče i održava dobre međuljudske odnose kod zaposlenih, te razvija pripadnost zaposlenika Društvu.Odgovara za unapređenje produktivnosti, kvalitete, postizanje rezultata i racionalizaciju troškova iz poslovnog domena.Izvještava Direktora/Rukovodioca Podružnice o poslovanju Poslovnica, saradnika za prodaju, agencija i zastupnika.Uspostavlja i održava kvalitetnu poslovnu komunikaciju sa drugim organizacijskim jedinicama.Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: VSS i više;Dvije i više godina na istim ili sličnim poslovima;Poznavanje tržišta osiguranja;Izgrađene liderske i menadžerske vještine;Izražene komunikacijske i pregovaračke vještine;Poznavanje rada na računaru;Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.Mjesto rada: Mostar
Travnik, Bosna i Hercegovina
Važi do:
06.06.2019
Puno radno
SAVJETNIK ZA KORPORATIVNE KLIJENTE jedan (1) izvršilac (m/ž)Glavne odgovornosti i zadaci: Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju.Pomaže pri pronalasku i uspostavi kontakata sa korporativnim klijentima.Pomaže u pripremi prezentacija klijentima sa proizvodima osiguranja.Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Sektoru Podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika.Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor podrške prodaji.Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor podrške prodaji.Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Sektoru finansija.Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit u Centar za podršku klijentima.Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima.Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora. Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju. Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja.Savjetuje klijente u slučaju nastupa štete.Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju.Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje.Kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem. Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti.Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: SSS/VŠS/VSS;Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;Poznavanje rada na računaru;Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;Izražene komunikacijske vještine.Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.  Mjesto rada: TravnikSamo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Doboj, Bosna i Hercegovina
Važi do:
06.06.2019
Puno radno
Glavne odgovornosti i zadaci: Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore.Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju.Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju.Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Saradnicima za podršku ili Saradnicima za korporativne klijente odnosno Sektoru Podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika.Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor Podrške prodaji.Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor Podrške prodaji.Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Sektoru Finansija.Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta.Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima.Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora. Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju. Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja.Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju.Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje.Kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem. Izvještava Menadžera prodaje ili Vođu tima o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga. Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Menadžeru prodaje Podružnice ili Vođi tima.Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: SSS/VŠS/VSS;Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;Poznavanje rada na računaru;Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;Izražene komunikacijske vještine.Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.