ASA osiguranje d.d Sarajevo

1 oglas(a) nudi ASA osiguranje d.d Sarajevo

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
20.03.2019
Puno radno
Glavne odgovornosti i zadaci: Kontinuirano poboljšava informacioni sistem sa novim idejama i planovima koji uključuju i plan troškova.Intenzivna saradnja sa rukovodiocima odjela, sektora i zaposlenima.Izrada detaljne specifikacije zahtjeva za izmjenama informacionog sistema Učestvovanje u realizaciji projekata za potrebe razvoja informacionog Sistema.Testiranje proizvoda u kontroliranim realnim situacijama prije produkcije.Priprema uputstava za korisnike.Izvođenje složenih tehničkih, analitičkih i profesionalnih usluga.Administracija različitih baza podataka uključujući Oracle, MySQL.Realizacija SQL izvještaja prema specifikaciji i zahtjevu krajnjih korisnika.Osiguravanje neprekidnosti rada Sistema. Vodi računa o kontinuiranom i stabilnom radu aplikativnih sistema.Uvođenje i implementacija sigurnosnih mjera zajedno sa mrežnim/sistem administratorom.Planira, raspoređuje i procjenjuje resurse za manje ili veće nadogradnje aplikativnih sistema.Vrši planiranje kapaciteta i nadzire performanse aplikativnih sistema.Učestvuje u nabavci i implementaciji hardware-a, operativnih sistema i software-a za potrebe funkcionisanja aplikativnih sistema.Pruža podršku korisnicima u rješavanju zahtjeva iz poslovnog domena.Vodi brigu o funkcionalnosti i sadržaju koji se publicira.Nadzire i održava podršku u saradnji sa direktorom IT sektora.Vrši obuku korisnika iz aplikativnih sistema (kroz organizovanu edukaciju ili u kroz konkretne probleme i sl).Verifikuje i dodjeljuje prava korisnicima u sistemu u skladu sa procedurama Društva.Sarađuje i komunicira sa isporučiocima software-a na unapređenju i održavanju aplikativnih sistema.Dokumentuje poslovne procese unutar IT sektora.Učestvuje u pripremi programa poslovne politike sa aspekta održavanja aplikativnih sistema.Učestvuje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.Komunicira zahtjeve putem Help-Desk portala prema vendorima aplikativnih rješenja u ASA OsiguranjuObavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: Visoka stručna sprema (VSS) ili certifikat Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP);Poželjno poznavanje Oracle APEX-aPoželjno poznavanje Oracle SQL-a ili MYSQL-aPoželjno iskustvo u migraciji podataka i obrade podataka2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;Odlične organizacijske sposobnosti;Izražene analitičke vještine;Aktivno znanje engleskog jezika;Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS". Konkurs je otvoren pet dana od dana objavljivanja.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.