Robot General Trading Co d.o.o.

7 oglas(a) nudi Robot General Trading Co d.o.o.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
12.09.2019
Puno radno
da uvijek ima dovoljno robe , asortimanski i količinski prateći lager listu Centralnog skladišta ne stariju od sedam dana i slikovnicu robe u dolasku koju mu dostavljaju komercijalisti sa referata veleprodaje, robu s prehrane  prati pomoću autonarudžbe po dobavljačima koja ga informiše koliko se robe prodalo i predlaže koliko robe treba naručiti za određeni broj dana;-da svakodnevno uređuje i čisti svoj prodajni prostor ;-da svi artikli imaju vidno istaknutu cijenu , usklađenu sa trenutno važećim cjenovnikom , a koju će dobiti od osobe zadužene za štampanje cijena;-da robe koje su u akciji ili na katalogu budu dodatno pozicionirane sa vidno istaknutom akcijskom cijenom koju će dobiti od svojih predpostavljenih;-da svi artikli imaju zakonom propisanu deklaraciju, koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke : naziv proizvoda , ime pod kojim se proizvod prodaje, tip proizvoda ili model proizvoda, ime i punu adresu proizvođača, za uvozne proizvode i ime i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla;-da svi artikli koji imaju ograničen rok upotrebe moraju biti u valjanom roku;-da svi tehnički složeni proizvodi moraju imati uputstvo za upotrebu sa garantnimlistom u kome je navedeno koliki je garantni rok i ko su ovlašteni servisi ,-da garantni list popuni u potpunosti , potpiše i pečatom ovjeri kupone;Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvoPlatni razred: Po dogovoruNačin prijave na oglas: Na kontakt email za prijaveNa kontakt telefonRazgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatimaDatum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 13. Sep 2019.Kontakt osoba: Eldin ProvalićKontakt telefon: 033 771 487Kontakt email: eldin.provalic@robot.ba
Hadžići, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
Potrebni uslovi:obavezno položen ispit za upravljanje viljuškarompotrebno radno iskustvo min 1 god.Nudimo Vam:  dinamično poslovno okruženjerad u jednoj od najuspješnijih kompanijamogućnost učenja i kontinuiranog karijernog razvoja kroz različite edukacijeNaši uposlenici su naša pokretačka snaga, budite i Vi dio uspješnog tima!MOLIMO VAS DA PRIJAVU NA KONKURS IZVRŠITE: POPUNJAVANJEM ONLINE APLIKACIJE KOJOJ MOŽETE PRISTUPITI PUTEM LINKAPUTEM OPCIJE "PRIJAVI SE NA OGLAS" iliLIČNO preuzimanjem i popunjavanjem formulara aplikacije za posao koju možete preuzeti na recepciji Upravne zgrade grupacije   Robot, na adresi: Rajlovačka cesta 41, Sarajevo.Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 033/771- 568 u periodu od 14:00 do 16:00 sati svakog radnog dana!
Hadžići, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
Potrebni uslovi: SSS                                     iskustvo na istim ili sličnim poslovima                                                                                    predanost posluNudimo Vam: dinamično poslovno okruženjerad u jednoj od najuspješnijih kompanijamogućnost učenja i kontinuiranog karijernog razvoja kroz različite edukacijeNaši uposlenici su naša pokretačka snaga, budite i Vi dio uspješnog tima!MOLIMO VAS DA PRIJAVU NA KONKURS IZVRŠITE: POPUNJAVANJEM ONLINE APLIKACIJE KOJOJ MOŽETE PRISTUPITI PUTEM LINKAPUTEM OPCIJE "PRIJAVI SE NA OGLAS" iliLIČNO preuzimanjem i popunjavanjem formulara aplikacije za posao koju možete preuzeti na recepciji Upravne zgrade grupacije   Robot, na adresi: Rajlovačka cesta 41, Sarajevo.Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 033/771- 568 u periodu od 14:00 do 16:00 sati svakog radnog dana!
Hadžići, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
Potrebni  uslovi:SSS trgovačkog smjera                                     iskustvo od  2  godine  na  poslovima vezanim za trgovinu Nudimo Vam:  dinamično poslovno okruženjerad u jednoj od najuspješnijih kompanijamogućnost učenja i kontinuiranog karijernog razvoja kroz različite edukacijeNaši uposlenici su naša pokretačka snaga, budite i Vi dio uspješnog tima!MOLIMO VAS DA PRIJAVU NA KONKURS IZVRŠITE: POPUNJAVANJEM ONLINE APLIKACIJE KOJOJ MOŽETE PRISTUPITI PUTEM LINKAPUTEM OPCIJE "PRIJAVI SE NA OGLAS" iliLIČNO preuzimanjem i popunjavanjem formulara aplikacije za posao koju možete preuzeti na recepciji Upravne zgrade grupacije   Robot, na adresi: Rajlovačka cesta 41, Sarajevo.Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 033/771- 568 u periodu od 14:00 do 16:00 sati svakog radnog dana!
Hadžići, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
Potrebni uslovi:SSS  poljoprivredna škola - odsjek -mesar                radno iskustvo  na istim ili sličnim poslovima 2 god. i više   poznavanje materije vezane za radno mjestoNudimo Vam:  dinamično poslovno okruženjerad u jednoj od najuspješnijih kompanijamogućnost učenja i kontinuiranog karijernog razvoja kroz različite edukacijeNaši uposlenici su naša pokretačka snaga, budite i Vi dio uspješnog tima!MOLIMO VAS DA PRIJAVU NA KONKURS IZVRŠITE: POPUNJAVANJEM ONLINE APLIKACIJE KOJOJ MOŽETE PRISTUPITI PUTEM LINKAPUTEM OPCIJE "PRIJAVI SE NA OGLAS" iliLIČNO preuzimanjem i popunjavanjem formulara aplikacije za posao koju možete preuzeti na recepciji Upravne zgrade grupacije   Robot, na adresi: Rajlovačka cesta 41, Sarajevo.Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 033/771- 568 u periodu od 14:00 do 16:00 sati svakog radnog dana!
Hadžići, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
Potrebni uslovi:stručna sprema: SSS – ugostiteljska školaiskustvo na poslovima pripremanja hrane i pića, te evidencija o istom        iskustvo na poslovima  serviranja hrane i pićakomunikativnostspremnost na  timski rad     Nudimo Vam:  dinamično poslovno okruženjerad u jednoj od najuspješnijih kompanijamogućnost učenja i kontinuiranog karijernog razvoja kroz različite edukacijeNaši uposlenici su naša pokretačka snaga, budite i Vi dio uspješnog tima!MOLIMO VAS DA PRIJAVU NA KONKURS IZVRŠITE: POPUNJAVANJEM ONLINE APLIKACIJE KOJOJ MOŽETE PRISTUPITI PUTEM LINKAPUTEM OPCIJE "PRIJAVI SE NA OGLAS" iliLIČNO preuzimanjem i popunjavanjem formulara aplikacije za posao koju možete preuzeti na recepciji Upravne zgrade grupacije   Robot, na adresi: Rajlovačka cesta 41, Sarajevo.Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 033/771- 568 u periodu od 14:00 do 16:00 sati svakog radnog dana!
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
23.07.2019
Puno radno
da uvijek ima dovoljno robe , asortimanski i količinski prateći lager listu Centralnog skladišta ne stariju od sedam dana i slikovnicu robe u dolasku koju mu dostavljaju komercijalisti sa referata veleprodaje,-robu s prehrane  prati pomoću autonarudžbe po dobavljačima koja ga informiše koliko se robe prodalo i predlaže koliko robe treba naručiti za određeni broj dana;-da svakodnevno uređuje i čisti svoj prodajni prostor ;-da svi artikli imaju vidno istaknutu cijenu , usklađenu sa trenutno važećim cjenovnikom , a koju će dobiti od osobe zadužene za štampanje cijena;-da robe koje su u akciji ili na katalogu budu dodatno pozicionirane sa vidno istaknutom akcijskom cijenom koju će dobiti od svojih predpostavljenih;-da svi artikli imaju zakonom propisanu deklaraciju, koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke : naziv proizvoda , ime pod kojim se proizvod prodaje, tip proizvoda ili model proizvoda, ime i punu adresu proizvođača, za uvozne proizvode i ime i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla;-da svi artikli koji imaju ograničen rok upotrebe moraju biti u valjanom roku;-da svi tehnički složeni proizvodi moraju imati uputstvo za upotrebu sa garantnimlistom u kome je navedeno koliki je garantni rok i ko su ovlašteni servisi ,-da garantni list popuni u potpunosti , potpiše i pečatom ovjeri kupone;Obavezni uslovi: - Srednja stručna sprema  Dodatni uslovi: -Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjnoPlatni razred: Po dogovoruNačin prijave na oglas: Na kontakt email za prijaveNa kontakt telefonRazgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatimaDatum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 24. Jul 2019.Kontakt osoba: EldinKontakt telefon: 033 771 487Kontakt email: eldin.provalic@robot.ba