Mikrokreditna fondacija Lider

  • Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
  • www.lider.ba

1 oglas(a) nudi Mikrokreditna fondacija Lider

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
31.03.2020
Puno radno
Glavne odgovornosti: Sprovodi godišnji plan interne revizije, uključujući po potrebi i posebne zadatke ili projekte koji su zatraženi i / ili odobreni od strane Odbora za revizijuObavlja procjenu rizika koristeći proaktivan pristup i utvrđuje organizacijski apetit za rizikeUtvrđuje da li su organizaciona mreža upravljanja rizikom, kontrola i upravljački procesi adekvatni i funkcionalniRevidira pouzdanost i integritet, operativne i finansijske informacije i kako su iste identificirane, mjerene, klasificirane i izvještavaneIdentificira rizike i razvija i implementira politike interne revizije, mehanizme i procedure kako bi se ovo adresiralo (upravljanje portfolijem, računovodstvo, kreditne operacije, zaštita od interne i eksterne pronevjere, krađe, bankovnih gubitaka i slično)Pregleda i utvrđuje da li su sistemi i izvještavanje u skladu sa operativnim i izvještajnim politikama, planovima, procedurama, zakonima i ostalom regulativomOcjenjuje i procjenjuje značajnija spajanja/ konsolidaciju funkcija i uvođenje novih ili promjene postojećih usluga, procesa, operacija i kontrolnih procesa vezano za njihov razvoj, implementaciju i/ili ekspanzijuPomaže u istrazi značajnijih sumnji na prevarne aktivnosti unutar organizacije i informiše menadžment i Odbor za reviziju o rezultatima Ispituje organizacijske resurse kako bi utvrdio koliko se efektivno i efikasno oni koriste i preporučuje promjene u politikama i praksiPrati sve relevantne zakone i propise, te utvrđuje područja neusklađenosti i savjetuje menadžment kako da se usklade kroz revizorske izvještajeIzvještava o upravljanju rizicima i identificiranim nedostacima u internim kontrolama direktno Odboru za reviziju i daje preporuke za unapređenje operacija u organizaciji u smislu bolje efikasnosti i efektivnostiInformira Odbor za reviziju o rastućim trendovima u sektoru i zemlji i uspješnim praksama interne revizijeSavjetuje rukovodstvo kroz revizijske izvještajeOstale aktivnosti ili specifične revizije koje se ukažu kao potrebne za unapređenje poslovnih praksi, smanjenje rizika i poboljšanje održivosti fondacijeProfili koje tražimo:  Fakultetska diploma (VSS  iz oblasti ekonomije, biznisa ili finansija)Obavezan  odgovarajući certifikat internog revizora Min. 5 godina radnog iskustva nakon sticanja diplome u na istim ili sličnim poslovimaOdlično poznavanje oblasti interne revizije, upravljanja rizicima, računovodstva i finansija u finansijskoj institucijiIzrazito jake sposobnosti analize i prepoznavanja rizika, Izražene komunikacijske vještinePoznavanje svih relevantnih propisa (lokalnih i međunarodnih) iz oblasti interne revizijeSposobnost strateškog razmišljanja i vizije, timski duhSposobnost samostalnog rada i rješavanja problemaOdlično poznavanje Engleskog jezika (usmena i pismena komunikacija)Poznavanje rada na računaru i vozačka B kategorijaPoželjno dodatno stručno obrazovanje i usavršavanje kao i posjedovanje relevantnih certifikata iz oblasti interne revizijeUz prijavu potrebno dostaviti:  Detaljnu biografiju i podatke o  radnom iskustvuPoželjne pisane preporuke od najmanje jednog prethodnog poslodavacaUkoliko ste Vi osoba koju tražimo, molimo Vas da svoju prijavu dostavite najkasnije do 31.03.2020. godine.Zainteresovani kandidati treba da dostave prijave putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS" ili na adresu: Turhanija br 2 Sarajevo: za Konkurs / pozicija na koju se prijavljuje i mjesto rada.Samo kanditati koji ispunjavaju sve navedene uslove bit će kontaktirani!Više informacija o MKF LIDER na www.lider.ba ili nas potražite na Facebooku!