MI-Bospo

3 oglas(a) nudi MI-Bospo

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
05.04.2019
Puno radno
OGLASza prijem u radni odnos na radno mjestoKreditni/a analitičar/ka u uredu u Sarajevu, tri (3) izvršioca/teljiceRadni odnos se zaključuje na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest (12) mjeseci uz mogućnost produženja.Probni rad je u trajanju od šest (6) mjeseci.Uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava: SSS, VŠS, VSS, ekonomskog  smjeravozačka dozvola B kategorijepoznavanje rada na računaru Word i Excelspremnost za rad na terenuLične kvalitete: izražena komunikativnost, transparentnost, sposobnost pregovaranja.Na Oglas se možete prijaviti na sljedeći način:  popunjavanjem Prijave za posao na web stranici www.mi-bospo.org, pod rubrikom 'ZAPOSLENJE'putem e-maila mi-bospo@mi-bospo.orgpoštom na adresu MKF MI-BOSPO Tuzla, ul. Bosne srebrene bb, 75000 TuzlaUz Prijavu za  posao obavezno je dostaviti i Motivaciono pismo.Više informacija o Oglasu možete dobiti na besplatnu info liniju 0800 202 53.Opis posla možete preuzeti na web stranici www.mi-bospo.org.Oglas je otvoren do 05.04.2019. godine. 
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Važi do:
14.03.2019
Puno radno
OGLASza prijem u radni odnos na radno mjesto Kreditni/a analitičar/ka u uredu u Tuzli, dva (2) izvršioca/teljiceRadni odnos se zaključuje na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest (12) mjeseci uz mogućnost produženja.Probni rad je u trajanju od šest (6) mjeseci.Uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava: SSS, VŠS, VSS, prednost ekonomska strukavozačka dozvola B kategorijepoznavanje rada na računaru Word i Excelspremnost za rad na terenuLične kvalitete: izražena komunikativnost, transparentnost, sposobnost pregovaranja.Na Oglas se možete prijaviti na sljedeći način: popunjavanjem Prijave za posao na web stranici www.mi-bospo.org, pod rubrikom 'ZAPOSLENJE'putem e-maila mi-bospo@mi-bospo.orgpoštom na adresu MKF MI-BOSPO Tuzla, ul. Bosne srebrene bb, 75000 TuzlaUz Prijavu za  posao obavezno je dostaviti i Motivaciono pismo.Više informacija o Oglasu možete dobiti na besplatnu info liniju 0800 202 53.Opis posla možete preuzeti na web stranici www.mi-bospo.org.Oglas je otvoren do 14.03.2019. godine. 
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Važi do:
15.02.2019
Puno radno
O G L A Sza prijem u radni odnos na pozicijuInterni/a revizor/ka sa mjestom rada u centralnom uredu u Tuzli, 1 izvršilac/izvršiteljka Radni odnos se zaključuje na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od tri (3) mjeseca.Uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava:VSS ekonomskog smijera- VII stepen stručne spreme koja se vrednjuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;Vozačka dozvola B kategorija;Poznavanje rada na računaru Word i Excel;Najmanje tri godine iskustva na poslovima kontrole, supervizije i revizije finansijskih institucija, ili da ima položen stručni ispit za poslove revizora.Lične kvalitete:  izražena komunikativnost, transparentnost, sposobnost pregovaranja.Na Oglas se možete prijaviti na sljedeći način: popunjavanjem Prijave za posao na web stranici www.mi-bospo.org, pod rubrikom 'ZAPOSLENJE'putem e-maila: mi-bospo@mi-bospo.orgpoštom na adresu MKF MI-BOSPO Tuzla, ul. Bosne srebrene bb, 75000 TuzlaUz Prijavu za  posao obavezno je dostaviti i Motivaciono pismo.Više informacija o Oglasu možete dobiti na besplatnu info liniju 0800 202 53.Opis posla možete preuzeti na web stranici www.mi-bospo.org.Kandidati koji ne ispunjavanju uslove iz Oglasa neće biti pozvani na razgovor.Oglas je otvoren do 15.02.2019. godine.Lokacija:Tuzla