“Integra Inženjering” d.o.o.

2 oglas(a) nudi “Integra Inženjering” d.o.o.

Laktaši, Bosna i Hercegovina
Važi do:
20.04.2019
Puno radno
Opšti uslovi Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su: da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,da ima opštu zdravstvenu sposobnost.   Posebni uslovi Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su: završena škola za KV vozača ili vozača III stepena,vozačka dozvola B kategorije,najmanje 1 godina radnog iskustva na navedenim poslovima.   Potrebna dokumentacija   Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:   Opšti uslovi: Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.   Posebni uslovi: diploma o završenom obrazovanju,vozačka dozvola za traženu kategoriju vozila,ostala uvjerenja koja predstavljaju dokaze o traženom znanju i iskustvu.   Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:   “Integral Inženjering” a.d. Laktaši, Poslovna jedinica “Integral”, Kadrovska služba, Trg Republike Srpske 8/XII, 78 000 Banjaluka   ili putem opcije    APLICIRAJ   Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.   Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje
Laktaši, Bosna i Hercegovina
Važi do:
20.04.2019
Puno radno
Opšti uslovi Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su: da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,da ima opštu zdravstvenu sposobnost.   Posebni uslovi Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su: visoka stručna sprema, VII stepen,poznavanje rada na računaru,poznavanje engleskog jezika /aktivno/,poželjno poznavanje i njemačkog jezika /pasivno/.   Potrebna dokumentacija   Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:   Opšti uslovi: Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.   Posebni uslovi: diploma o završenom obrazovanju.   Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:   “Integral Inženjering” a.d. Laktaši, Poslovna jedinica “Integral”, Trg Republike Srpske 8/XII, 78 000 Banja Luka   ili putem opcije    APLICIRAJ   Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.   Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.