Global Ispat Koksna industrija d.o.o.

1 oglas(a) nudi Global Ispat Koksna industrija d.o.o.

Lukavac, Bosna i Hercegovina
Važi do:
11.11.2019
Puno radno
JAVNI KONKURSza prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženjaKonkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:INŽINJER INVESTICIONOG ODRŽAVANJA .................................  1 izvršilacPored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:VSS/VII stepen, završen mašinski fakultetNajmanje 3 (tri) godina radnog iskustva u struciPoznavanje rada na računaru Aktivno znanje engleskog jezikaOrganizacione sposobnosti i komunikativnostSpremnost na timski rad u dinamičnom okruženjuKandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju do sada obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku. Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i slično), potrebno je dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog konkursa (01.11.2019 – 11.11.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavacul. Željeznička br. 175300 LukavacBosna i HercegovinaNeblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.