Global Ispat Koksna industrija d.o.o.

2 oglas(a) nudi Global Ispat Koksna industrija d.o.o.

Lukavac, Bosna i Hercegovina
Važi do:
12.07.2019
Puno radno
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS/VII stepen, završen tehnički / društveni fakultet,Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci na poslovima marketinga,Poznavanje rada na računaru,Poznavanje engleskog jezika,Organizacione sposobnosti i komunikativnost,Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.   Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.   Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.   Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (28.06.2019. – 12.07.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:   „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac ul. Željeznička br. 1 75300 Lukavac Bosna i Hercegovina   Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Lukavac, Bosna i Hercegovina
Važi do:
12.07.2019
Puno radno
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS/VII stepen, završen ekonomski / tehnički / društveni fakultet,Najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva u struci, na poslovima nabave/marketinga,Poznavanje rada na računaru,Poznavanje engleskog jezika,Organizacione sposobnosti i komunikativnost,Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.   Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.   Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.   Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (28.06.2019. – 12.07.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:   „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac ul. Željeznička br. 1 75300 Lukavac Bosna i Hercegovina   Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.