Trgosirovina d.o.o.

1 oglas(a) nudi Trgosirovina d.o.o.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
04.10.2019
Puno radno
Uslovi koje kandidat treba da ispunjava: SSS saobraćajni smjer, položen državni ispit,poželjno radno iskustvo, vozačka dozvola C i E kategorije,poželjno posjedovanje kvalifikacione kartice (licenca) i kartica za digitalni tahograf,prednost imaju kandidati prijavljeni na birou za zapošljavanje,spremnost za rad u timu.  Nudimo Vam:  dinamično poslovno okruženje, redovna mjesečna primanjaKandidati s kojima bude zasnovan radni odnos, dužni su dostaviti sljedeće dokumente:  Potvrdu sa biroa za zapošljavanje (ukoliko je kandidat na birou),  CIPS prijavnicu,kopiju lične karte,kopiju vozačke dozvole,ovjerenju kopiju svjedočanstva ili diplome o završenoj stučnoj spremi uvjerenje o radnom stažu.Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva Vaše prijave, uz priloženu biografiju, možete dostaviti lično, na e-mail: sirovina@bih.net.ba ili slati putem pošte na adresu: „Trgosirovina“ d.o.o. Halilovići br. 9 71 000 Sarajevo    Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja!Septembar, 2019. godine