MADI D.O.O. TEŠANJ

  • Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
  • www.madi.ba

1 oglas(a) nudi MADI D.O.O. TEŠANJ

Unsko-sanski kanton, Bosna i Hercegovina
Važi do:
28.10.2019
Puno radno
Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 08.10.2019. godine objavljujeK O N K U R Sza prijem 2 (dva) zaposlenika na radno mjesto:Vozač teretnih motornih vozilaza područje: Unsko-sanskog kantonaUSLOVI:KV – vozač motornog vozila,vozačka dozvola: C ili C1 kategorije,Kandidati koji budu primljeni u radni odnos, obavljat će poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti:Poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br 16, sa naznakom - Prijava na konkursPutem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Na kontakt broj: 061-106-897Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objave.