MADI D.O.O. TEŠANJ

  • Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
  • www.madi.ba

1 oglas(a) nudi MADI D.O.O. TEŠANJ

Tešanj, Bosna i Hercegovina
Važi do:
26.07.2019
Puno radno
O G L A Sza prijem u radni odnosDiplomirani veterinar – 2 izvršiocaUSLOVI:Dokaz o ispunjavanju uslova stručne spreme,Poznavanje rada na računaru,Minimalno osnovno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika,Vozačka dozvola B kategorije,Ostali uslovi: Odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.Prijave na oglas kandidati će dostaviti poštom na adresu: "MADI"d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br.16, Tešanj, sa naznakom - Prijava na oglas ili lično na portirnici firme ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.