BBM d.o.o. Sarajevo

  • Branislava Đurđeva, Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
  • www.operta-bbm.de

6 oglas(a) nudi BBM d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
RaspisujeK O N K U R Sza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 1. Dipl.ing.rudarstva – jedan izvršilac2. Dipl.ing.građevine – jedan izvršilac3. Dipl.ing.elektrotehnike / Elektrotehničar 4. KV Tesar – više izvršilaca5. KV Armirač – više izvršilaca6. KV-Električar – više izvršilaca POTREBNI DOKUMENTI: Dokaz o stručnoj osposobljenosti;Za radno mjesto pod rednim brojem 3 neophodno je radno iskustvo od min.2 godine u aplikacijama AutoCAD i MS Office (Word, Excel), MS Project; Prijavu sa  biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:„BBM“ d.o.o. Sarajevoul. Branislava Đurđeva 6        71000 Sarajevo ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kontakt telefon : 033/ 563-050Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
RaspisujeK O N K U R Sza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 1. Dipl.ing.rudarstva – jedan izvršilac2. Dipl.ing.građevine – jedan izvršilac3. Dipl.ing.elektrotehnike / Elektrotehničar 4. KV Tesar – više izvršilaca5. KV Armirač – više izvršilaca6. KV-Električar – više izvršilaca POTREBNI DOKUMENTI: Dokaz o stručnoj osposobljenosti;Za radno mjesto pod rednim brojem 3 neophodno je radno iskustvo od min.2 godine u aplikacijama AutoCAD i MS Office (Word, Excel), MS Project; Prijavu sa  biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:„BBM“ d.o.o. Sarajevoul. Branislava Đurđeva 6        71000 Sarajevo ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kontakt telefon : 033/ 563-050Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
RaspisujeK O N K U R Sza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 1. Dipl.ing.rudarstva – jedan izvršilac2. Dipl.ing.građevine – jedan izvršilac3. Dipl.ing.elektrotehnike / Elektrotehničar 4. KV Tesar – više izvršilaca5. KV Armirač – više izvršilaca6. KV-Električar – više izvršilaca POTREBNI DOKUMENTI: Dokaz o stručnoj osposobljenosti;Za radno mjesto pod rednim brojem 3 neophodno je radno iskustvo od min.2 godine u aplikacijama AutoCAD i MS Office (Word, Excel), MS Project; Prijavu sa  biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:„BBM“ d.o.o. Sarajevoul. Branislava Đurđeva 6        71000 Sarajevo ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kontakt telefon : 033/ 563-050Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
RaspisujeK O N K U R Sza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 1. Dipl.ing.rudarstva – jedan izvršilac2. Dipl.ing.građevine – jedan izvršilac3. Dipl.ing.elektrotehnike / Elektrotehničar 4. KV Tesar – više izvršilaca5. KV Armirač – više izvršilaca6. KV-Električar – više izvršilaca POTREBNI DOKUMENTI: Dokaz o stručnoj osposobljenosti;Za radno mjesto pod rednim brojem 3 neophodno je radno iskustvo od min.2 godine u aplikacijama AutoCAD i MS Office (Word, Excel), MS Project; Prijavu sa  biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:„BBM“ d.o.o. Sarajevoul. Branislava Đurđeva 6        71000 Sarajevo ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kontakt telefon : 033/ 563-050Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Puno radno
RaspisujeK O N K U R Sza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 1. Dipl.ing.rudarstva – jedan izvršilac2. Dipl.ing.građevine – jedan izvršilac3. Dipl.ing.elektrotehnike / Elektrotehničar 4. KV Tesar – više izvršilaca5. KV Armirač – više izvršilaca6. KV-Električar – više izvršilaca POTREBNI DOKUMENTI: Dokaz o stručnoj osposobljenosti;Za radno mjesto pod rednim brojem 3 neophodno je radno iskustvo od min.2 godine u aplikacijama AutoCAD i MS Office (Word, Excel), MS Project; Prijavu sa  biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:„BBM“ d.o.o. Sarajevoul. Branislava Đurđeva 6        71000 Sarajevo ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kontakt telefon : 033/ 563-050Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
17.08.2019
Određeno radno
RaspisujeK O N K U R Sza zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 1. Dipl.ing.rudarstva – jedan izvršilac2. Dipl.ing.građevine – jedan izvršilac3. Dipl.ing.elektrotehnike / Elektrotehničar 4. KV Tesar – više izvršilaca5. KV Armirač – više izvršilaca6. KV-Električar – više izvršilaca POTREBNI DOKUMENTI: Dokaz o stručnoj osposobljenosti;Za radno mjesto pod rednim brojem 3 neophodno je radno iskustvo od min.2 godine u aplikacijama AutoCAD i MS Office (Word, Excel), MS Project; Prijavu sa  biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:„BBM“ d.o.o. Sarajevoul. Branislava Đurđeva 6        71000 Sarajevo ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS"Kontakt telefon : 033/ 563-050Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.