Mikrokreditna fondacija Partner

3 oglas(a) nudi Mikrokreditna fondacija Partner

Važi do:
08.02.2020
Puno radno
Kreditni službenik Područja rada: Opština Čelinac 1 izvršilacKreditni službenik Područja rada Opština Kostajnica i dio opštine Kozarska Dubica (Knežica, Komlenac, Međuvođe, Petrinja, Pounje, Slabinja) 1 izvršilacKreditni službenik Područja rada: Opština Orašje 1 izvršilac GLAVNE ODGOVORNOSTI: Promocija, izdavanje i kvalitet kreditnog portfolia usmjerenog za individualno komercijalno mikrokreditiranje osoba koje žele dapokrenu ili prošire biznis, čiji su biznisi održivi, ili koji žele da poboljšaju uslove i kvalitet života. Pružanje usluga Partner-a na terenu,neposrednim kontaktom sa potencijalnim korisnicima mikrokredita, kao i putem poslovnih partnera sa kojima zaključuje ugovor oposlovnoj saradnji (zadruge, udruženja, proizvođači, privredni subjekti).USLOVI ZA PRIJAVU: BiH državljanstvo,Poželjno VSS (ECTS 180 bodova) iz oblasti ekonomije, marketinga ili društvenih nauka,Vozačka dozvola B kategorije i dobro vozačko iskustvo,Poželjno iskustvo na poslovima prodaje,Poznavanje MS office paketa,Da kandidat živi na području rada za koje se prijavljuje, da poznaje veći broj domaćinstava i ekonomske prilike na navedenom području rada,Organizacijske, prezentacijske, komunikacijske i pregovaračke sposobnosti, izražena kreativnost, fleksibilnost, visoka motivisanost, sposobnost rada u timu, spremnost na terenski rad, spremnost na kontinuiranu edukaciju.Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:  Da su pouzdani i motivisani za rad,Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,Da su spremni da rade u timovima,Da su spremni na naporan rad i putovanja,Da su spremni na kontinuiranu edukaciju i kontinuiran aktivni doprinos.NUDIMO:  Radni odnos na određeno vrijeme uz mogućnost produženja,Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,Stimulacije za postignute rezultate,Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu, dostavite svoju prijavu putem elektronskog linka:https://kwiksurveys.com/s/NGq0gkh0 Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 250 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije.Više o nama možete saznati na našoj web stranici: www.partner.ba Lokacija: Čelinac, Opština Kostajnica i dio opštine Kozarska Dubica (Knežica, Komlenac, Međuvođe, Petrinja, Pounje, Slabinja), Orašje
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Važi do:
15.02.2019
Puno radno
OGLASza izbor i imenovanje članova Upravnog odbora I. Osnovni uslovi za članstvo u Upravnom odboru: da kandidat nije mlađi od 18 godina na dan imenovanja,da kandidat nije imenovani zvaničnik i uposlenik vlade na državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom nivou, uključujući i druge državne institucije,da kandidat nema direktan ili indirektan finansijski interes u Partner MKF,da kandidat nije član uprave, ili nadzornog/upravnog odbora ili prokurista druge MKO u BiH,da kandidat nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz oblasti Agencije za bankarstvo ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu,da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,da kandidat zbog povrede zakona ili nekih ranijih propusta nije isključen iz članstva u upravnim ili nadzornim tijelima u drugim pravnim subjektima/državnim tijelima i institucijama.II. Posebni uslovi za članstvo u Upravnom odboru: diploma univerziteta s najmanje 240 ECTS,stručnost i radno iskustvo od najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima iz oblasti revizije, informacionih tehnologija, finansija, prava ili komunikacija/marketinga/odnosa s javnošću,poznavanje Engleskog jezika je neophodno.III. Najvažnije odgovornosti člana Upravnog odbora:  upravljanje Partner mikrokreditnom fondacijom;aktivno učešće na svim sastancima Upravnog odbora i u radu njegovih komisija;odgovornost za zakonitost donesenih odluka i rada fondacije;aktivan rad na promociji misije i vrijednosti fondacije.Mogućnosti: Partner MKF pruža mogućnost stalne edukacije u polju mikrofinansiranja kroz sve dostupne vrste profesionalnog razvoja, uključujući radionice, seminare, studijska putovanja i učešće na međunarodnim konferencijama. Za rad u Upravnom odboru članovi primaju naknadu.Sadržaj i način dostavljanja prijave: Prijave treba da sadržavaju informacije o ispunjavaju navedenih uslova: pismo motivacije, CV (rezime), adresu, mail adresu i kontakt telefon. Prijave je potrebno dostaviti putem e-mail adrese partner@partner.ba ili putem pošte na adresu: PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, 15. maja bb, 75000 Tuzla na bosanskom i engleskom jeziku, sa naznakom „za Upravni odbor – ne otvarati“. Oglas ostaje otvoren do 15. februara 2019. godine.Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati.Kontaktiraće se samo kandidati koji budu odabrani u uži izbor.Samo kandidati koji budu imenovani za člana Upravnog odbora trebaju dostaviti: Potpisane izjave o ispunjavanju osnovnih uslova (Izjave pod brojem: 2, 3, 4, 6 i 7 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru),Izvod iz kaznene evidencije (Uvjerenje o nekažnjavanju za prekršaj ili krivično djelo pod brojem 5 Osnovnih uslova za članstvo u Upravnom odboru),Pisma preporuke.Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka odabira kandidata i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka izbora članova Upravnog odbora ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci.Informacije o Partner mikrokreditnoj fondaciji: Partner MKF je mikrokreditna fondacija koju je osnovala međunarodna organizacija “Mercy Corps” čije je sjedište u SAD (www.mercycorps.org), a koja je započela poslovanje kao odjel za ekonomski razvoj u okviru „Mercy Corps“ u aprilu 1997. godine, kada su izdati prvi krediti. Trenutno, Partner MKF ima 60 kancelarija sa oko 300 radnika koji pokrivaju više od 47.000 aktivnih klijenata. Sjedište „Partner MKF“ je u Tuzli, a fondacija posluje na području gotovo cijele BiH. Partner MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini, kao i jedna od najuspješnijih mikrokreditnih organizacija u jugoistočnoj Evropi. Partner MKF trenutno ima pet članova Upravnog odbora. Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje.Programski ciljevi Partner MKF su:  pružanje podrške razvoju preduzetništva,podsticanje zapošljavanja,poboljšanje materijalnog statusa korisnika mikrokredita,podržavanje prinicipa tržišne ekonomije,pružanje pomoći u razvijanju domaće proizvodnje i usluga.Za više informacija možete pogledati web stranicu Partner MKF - www.partner.ba 
Čapljina, Trebinje, Mostar Bosna i Hercegovina
Važi do:
23.02.2019
Puno radno
Oglas za prijem u radni odnos:Rukovodilac organizacionih dijelova Mostar, Čapljina i Trebinje 1 izvršilacMjesto rada po dogovoruGLAVNE ODGOVORNOSTI: Sprovodenje strategije fondacije pružanjem usluge na pragu, jednostavnosti i brzine odobravanja kredita. Upravljanje ljudskimresursima u cilju ostvarivanja planova promocije, izdavanja i naplate kredita, kompletnost i ažurnost dokumentacije kreditnih odborai aktivnih kredita je od posebne važnosti na ovoj poziciji.USLOVI ZA PRIJAVU: VSS (ECTS 240), Univerzitetska diploma iz oblasti ekonomije ili menadžmenta,2 godine radnog iskustva u mikrofinansijama,Aktivno poznavanje rada sa MS Office aplikacijama,Organizacijske, komunikacijske, liderske, prezentacijske i pregovaracke sposobnosti,Iskustvo u rukovodenju osobama i timovima, iskustvo u kreiranju i izvršavanju obuka,Dobro vozacko iskustvo.Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedece uslove:  Da su pouzdani i motivisani za rad,Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,Da su spremni da rade u timovima,Da su spremni na naporan rad i putovanja,Da su spremni na kontinuiranu edukaciju i kontinuiran aktivni doprinos.NUDIMO:  Radni odnos na odredeno vrijeme uz mogucnost produženja,Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogucnošcu produženja do maksimalno 6 mjeseci,Stimulacije za postignute rezultate,Efikasnu tehnicku i materijalnu podršku.Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu, dostavite svoju prijavu putem sljedeceg elektronskog linka:https://kwiksurveys.com/s/VvMOCnolZadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji udu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati dajusaglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove licne podatke, navedene u prijavi, može obradivati u svrhu provodenjapostupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere licnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca,tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okoncanja postupka zapošljavanja ove podatke pohranitiu svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci.Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 250 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicija.Više o nama možete saznati na našoj web stranici: www.partner.ba