Notar Nuvejra Sabic

  • Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2 oglas(a) nudi Notar Nuvejra Sabic

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
23.05.2019
Pripravni
NOTAR Nuvejra Šabićsa službenim sjedištem u Vogošći, objavljuje OGLASza prijem 2 pripravnika  VSS/VŠS  društvenog ili tehničkog smjeraPrijem se vrši na period od 1 (jedne) godine. Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog ispita. Uslovi:završen fakultet VSS/VŠS društvenog ili tehničkog smjerapoznavanje rada na računaru (posebno ms office)vozačka dozvola B kategorijetemeljitost u raduda je na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prijavljen prije 01.02.2019.godine Potrebna dokumentacija:motivaciono pismobiografija sa fotografijomkopija diplomeizvod iz matične knjige rođenih potvrda biroa za zapošljavanje Nakon izbora, izabrani kandidat će dostaviti i ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati ISKLJUČIVO na e-mail: prijavepripravnici@gmail.com do 23.05.2019.godine Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji budu ušli u uži izbor.